4 Eenvoudige stappen

In het geval een quick scan wenselijk of noodzakelijk is werken we in 4 eenvoudige stappen, waarbij u precies weet welke verbeterpunten worden aangepakt, hoe de aanpak er uit ziet, wat wordt opgeleverd en wat de resultaten daar van zijn.

1. Quick Scan

De eerste en tevens belangrijkste stap omvat een quick scan; “begin met het einddoel voor ogen”.

Door middel van een uitgekiende quick scan zijn we in staat om goed in beeld te brengen waar zich mogelijkheden ter verbetering bevinden; bijv. in bepaalde werkprocessen, in het benutten van productiemiddelen, in het registreren van resultaten of misschien wel in de organisatie zelf.

Deze quick scan is opgezet om het bedrijf of de organisatie als één geheel te beschouwen. Hierdoor worden samenhangende issues die met elkaar samenhangen eerder gedetecteerd.

quick-scan

2. Plan van Aanpak

Vervolgens beoordelen we de uitkomsten gezamenlijk, waarna wij een voorstel voor een aanpak doen. De te bereiken resultaten, alsmede de planning worden hierin helder aangegeven.  Het heeft onze voorkeur de vergoeding mede te baseren op het behaalde resultaat.

Zo’n plan van aanpak kan diverse onderdelen omvatten, variërend van het implementeren van een enkele procedure, het uitwerken van een nieuwe organisatiestructuur tot een allesomvattende verbeter-aanpak.

plan-van-aanpak

3. Implementatie

Nadat er overeenstemming is over het plan van aanpak zullen nieuwe werkwijzen, structuren of managementsystemen worden ingevoerd volgens de planning.

Wij houden al in een vroeg stadium rekening met ”het verankeren van de verandering”. Om de verandering te borgen is het essentieel om voldoende draagvlak in uw organisatie te verkrijgen.

Door professionele begeleiding gedurende het project wordt niet alleen aandacht besteed aan de “harde deliverables”, maar ook aan de meer “zachte aspecten” van het verandertraject, zoals weerstanden in de organisatie en motivationele factoren.

Wij beschikken over de juiste ervaring en expertise, onder andere gebaseerd op het gedachtengoed van Mastenbroek en het 8-fasen-model van Kotter.

implementatie

4. Evaluatie

De laatste stap wordt in veel projecten niet gezet, maar is, op de eerste stap na, de belangrijkste fase in het project: “eindig met de doelstellingen aan het begin”.

Hier worden nieuwe werkwijzen, structuren of managementsystemen goed geborgd in een projectfile, die wordt overgedragen aan een door u aangewezen medewerker, doorgaans een kennisdrager die nauw betrokken is bij het project.

Maar niet alleen het borgen van de projectinformatie is van belang. Minstens zo belangrijk is de eind-evaluatie van het project inclusief het vaststellen van de op dat moment behaalde resultaten en eventuele rest-aandachtspunten.

evaluatie1

Start typing and press Enter to search