We ondersteunen kleine tot middelgrote bedrijven of afdelingen in het structureren van organisaties en werkprocessen. Door meer dan 25 jaar leidinggevende ervaring is diepgaande kennis opgebouwd over de inrichting van organisaties en de wijze waarop afdelingen en medewerkers samenwerken.

Het structureren van een organisatie is een kwestie van “knippen en plakken” (zie ook Organisatiestructuren van Mintzberg, 2001). In organisaties met een omvang van meer dan 10 personen worden vanuit de behoefte tot eenduidige aansturing en behoud van overzicht  personen in logische groepjes opgesplitst. Om deze groepen, in de meeste bedrijven afdelingen genoemd, te laten samenwerken moeten bepaalde afspraken worden gemaakt, die uiteindelijk tot uiting komen in procedures.

Zo was het Romeinse leger al ingedeeld in groepen van 8-10 man, aangestuurd door een decanus en 10 groepen van 10 man door een centurio. Meerdere 100-tallen vormden een legioen. De hiërarchische structuur was dus toen al gemeengoed. Om alle onderdelen optimaal te laten samenwerken golden strikte regels.

 

“De juiste man of vrouw op de juiste plek”

In de praktijk blijken gelijksoortige kennis of functies niet altijd logisch te zijn gecombineerd in afzonderlijke teams of afdelingen, wat veelal een historische oorzaak heeft. Vaak blijken onderlinge afhankelijkheden te groot, waardoor veel tijd verloren gaat door onnodige afstemming en kennis verdwijnt. In andere gevallen blijkt specialistische kennis te zijn versplinterd over verschillende afdelingen.

Door de organisatie op een doordachte manier te structureren kunnen deze problemen eenvoudig worden voorkomen. De resultaten in de vorm van synergie, kostenbesparingen en standaardisatie zijn vaak verbluffend. Wij kunnen u helpen om de huidige functies, specialismen en onderlinge afhankelijkheden in kaart te brengen en een verbeterde structuur te implementeren.

romeinsleger
romeinsleger2

Start typing and press Enter to search