Of het nu gaat om het oppakken van de volledige bedrijfsvoering, het leveren van een projectleider of interim manager, het leveren van het juiste managementpotentieel is altijd mogelijk. Veel expertise die benodigd is, is voorhanden, maar we beschikken tevens over een uitgebreid kennisnetwerk waar diverse ervaren experts deel van uitmaken.

Na een kennismakingsgesprek ontvangt u een voorstel, gebaseerd op het bereiken van het door u beoogde resultaat. De ervaring leert dat het leveren van management, in welke vorm dan ook, altijd maatwerk vereist: Afhankelijk van uw specifieke situatie worden andere eisen gesteld aan het gewenste gedrag, de ervaring en kennis over uw branche.

Afhankelijk van de “meetbaarheid” van het resultaat geven wij de voorkeur aan een resultaatgerichte vergoeding. In praktijk wordt de vergoeding vaak gebaseerd op een combinatie van een inspannings- en resultaatsverplichting.

Management

“Situationeel leiderschap”,
Hersey en Blanchard.

Start typing and press Enter to search