Door meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van onderhoudsmanagement en installatiebeheer zijn diepgaande inzichten in het vakgebied verkregen. Door het vervullen van vele technische managementfuncties in uiteenlopende situaties beschikken we over zowel theoretische- als praktische kennis.

Over het onderwerp bestaat veel literatuur. Concepten als TPM (Total Productive Maintenance), RCM (Reliability Centered Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), VAM (Value Added Maintenance), of het meer moderne Asset Management, hebben ieder zo hun eigen benadering en focus.

Maar, of het nu gaat om het meer betrekken van Operators bij het onderhoud, het inventariseren van risico’s via FMECA’s (failure mode effect and criticality analysis), het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van het onderhoud of het streven naar een optimum in onderhoudskosten en levensduur door life cycle management, de inzichten van al deze concepten zijn waardevol.

Het voordeel van de moderne asset management benadering is dat het beheer van productiemiddelen als integraal proces wordt beschouwd – het concept omvat zowel het operationeel-, tactisch- als strategisch level.

asset

Verhoging uptime

In kapitaalintensieve bedrijven is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van productiemiddelen essentieel, niet alleen vanuit kostenoogpunt, maar ook vanuit het klantbelang. Een betrouwbare levering aan klanten, in de gewenste hoeveelheid en op tijd, is een onderscheidend criterium geworden.

Onze visie op reliability van fabrieken is gebaseerd op ervaringen in de praktijk. Het verhogen van de uptime van productie-installaties met 10 – 20 % blijkt bijna altijd mogelijk.

Veel kostbare uren gaan verloren aan onnodige storingen, maar ook naar het zoeken naar bijvoorbeeld tekeningen en gereedschap.

Het hangt af van de specifieke situatie waar de focus op moet komen te liggen om de problemen op te lossen; ligt de kern van de gewenste verbetering in uw organisatie, in uw bedrijfsprocessen, in uw assets of in een combinatie?

De juiste focus
Het “People-Process-Plant”-model, alsmede de uitkomsten van een quick scan kunnen helpen de juiste richting te bepalen. Als de focus eenmaal is vastgesteld, gaat het er vervolgens om op welke wijze dit het beste in de praktijk kan worden geïmplementeerd, rekening houdend met de bestaande organisatie, mensen, installaties en middelen.

Wij kunnen u ondersteunen door verbeteringen in de organisatiestructuur, processen en/of installaties te realiseren. Zoals bij onze werkwijze is aangegeven, wordt hiertoe een praktisch verbeterplan uitgewerkt dat de doelstellingen en de te volgen aanpak omvat. De overeenkomst kan zowel op basis van een inspannings- als resultaatsverplichting, of een combinatie van beide, worden gesloten.

Omdat we beschikken over een uitgebreid netwerk van experts en jarenlange ervaring zijn we ook in staat een contract op maat met u aan te gaan op basis van “no cure no pay”. Hierbij kunnen we garantie bieden op het behalen van een afname van het aantal ongeplande stilstandsuren met 10%. Als standaard vergoeding kunnen we een deel van de waarde van de gerealiseerde jaarlijkse verbetering overeenkomen.

uptime

Start typing and press Enter to search