Kramer Advies en Management ondersteunt kleine en middelgrote bedrijven of afdelingen in het structureren van organisaties en verbeteren van werkprocessen. Door meer dan 25 jaar managementervaring in diverse bedrijven en afdelingen is uitgebreide expertise verworven in de volgende gebieden:

Strategie & Leiderschap

 • Bedrijfsvoering en Interim management
 • Reorganisatie; herstructureren functies, afdelingen en managementteam
 • Verandermanagement; leiden veranderingsproces processen en cultuur
 • Outsourcing serviceafdeling; van samenwerking met derden tot uitbesteden
 • Performance management; ontwikkeling medewerkers en teams
 • Safety-management; invoeren safety-tours en “VAT op veiligheid-teams”

Asset management

 • Onderhoudsmanagement; bedrijfsvoering en integrale verbeteraanpak
 • Installatiebeheer; balanceren preventief- en storingsafhankelijk onderhoud
 • Reliability engineering; verbetering uptime productie-installaties
 • Total Productive Management; geautomatiseerde inspecties door operators
 • Risk Based Maintenance; onderhoudsplannen kritische installaties
 • Engineering; opzetten asset development plan, life cycle management

Projectmanagement

 • Realiseren brown- en greenfield investeringsprojecten
 • Programmamanagement integrale verbeterprogramma’s
 • Implementeren methoden Continu verbeteren, “Lean”, Toyota way

Commercieel management

 • Marktpositionering dienstenportfolio; ontwikkeling servicecontracten
 • Tenderproces; inrichten tenderboard tussen Procurement en Afnemers
 • Demandplanning; inrichten commercieel meerjarenplan
 • Global sourcing; vergroten inkoop-aandeel in China, Zuid-Korea, Brazilië

Managementsystemen

 • Integraal managementsysteem; van visie naar doelen en KPIs tot beheersing
 • Visual factory; invoering Balanced Score Card
 • Asset management; opzet en implementatie zorgsysteem ISO55001
 • Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg; zorgsysteem ISO9001, VCA**, ISO14001

Op het snijvlak tussen techniek, processen en mensen zijn vele succesvolle veranderingstrajecten gerealiseerd. Wij hechten belang aan overeenstemming over wat bereikt dient te worden. In het geval van opdrachten tegen een vaste prijs voeren we een uitgekiende quick scan gratis en vrijblijvend uit. Hierbij wordt uw organisatie holistisch bezien. Wij willen voor uw organisatie een duurzaam resultaat bereiken en houden focus op het verankeren van nieuwe structuren en/of werkwijzen en het verwerven van een breed draagvlak.

Kramer Advies en Management kan u op vele manieren van dienst zijn, variërend van het tijdelijk leiden van uw onderneming of afdeling tot het leveren van “implementatie-kracht” of ondersteuning bij uw project.

piet-kramer_img_0323
metselen-whv64_fixmedia
tandwielkast

Start typing and press Enter to search