We ondersteunen kleine tot middelgrote bedrijven in het structureren van organisaties en werkprocessen. Het bedrijf heeft veel expertise verworven in het opzetten en onderhouden van managementsystemen ten behoeve van Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg. Doorgaans worden hiervoor internationale standaards zoals ISO 9001, VCA** en ISO 14001 gehanteerd waaraan moet worden voldaan.

Meerwaarde
Onze meerwaarde ligt onder meer in het pragmatisch interpreteren van deze normen en het opzetten van een eenvoudig en geïntegreerd zorgsysteem, waarin uw organisatie, procedures en voorschriften compact in zijn opgenomen.

De meeste normen zijn ontwikkeld op basis van het PDCA-model.

Praktische ondersteuning
Naast gedegen managementadvies omvat onze dienstverlening ook een meer praktische ondersteuning. Naast het opstellen van jaarplannen en uitvoeren van risico-inventarisaties  en audits dus ook het  uitwerken van procedures, opzetten van formats, opleiden van medewerkers, houden van toolboxmeetings, analyseren van ongevallen, etc..

Onder “assessment-essentials” vindt u een overzicht  van de meeste essentiële punten die voor een arbo- en milieuzorgsysteem geregeld moeten zijn om een externe audit te kunnen doorstaan.

Ook kunnen we een specifieke app leveren waarmee uw medewerkers eenvoudig toegang hebben tot alle relevante bedrijfsinformatie.

Precies weten waar u aan toe bent
Begeleiding wordt zowel geboden in het traject tot het behalen van certificaten als bij het onderhouden ervan. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt op basis van overzichtelijke checklists de status opgenomen en een plan van aanpak opgesteld. Hierna wordt een vaste prijs geoffreerd voor het begeleidingstraject en-/of het onderhouden van het zorgsysteem. U weet dus precies waar u aan toe bent.

Vraag het aan de expert
Wilt u eens van gedachten wisselen met een expert? We hebben meer dan 25 jaar managementervaring binnen zowel kleinere als grotere bedrijven. Hierbij is veel kennis en ervaring verkregen op het gebied van wet- en regelgeving. Bij alle door ons begeleide bedrijven zijn de gewenste certificaten probleemloos behaald en worden de opgezette managementsystemen professioneel geborgd.

Naast managementsystemen is ook ruime kennis en ervaring aanwezig op het gebied van leiding geven, administratieve organisatie en automatisering. Als u door bovenstaande nieuwsgierig bent geworden is dat misschien een goede aanleiding om eens, geheel vrijblijvend, een afspraak te maken.

kam

Assessment-essentials

Hier wordt een richtlijn gegeven voor focus op de meest essentiële punten uit de VCA- en ISO9001 norm voor een MKB bedrijf. Voor alle duidelijkheid; alle “must-vragen” voor het VCA**-certificaat moeten in orde zijn (zie checklist die ook gebruikt wordt bij het management review). De hieronder aangegeven punten dienen dan ook alleen als voorbereiding van de organisatie op het assessment.

  • Organisatie & functies

Organogram + functiebeschrijvingen moeten overeenkomen met de werkelijkheid.

Specifieke aandacht gaat uit naar taken en verantwoordelijkheden op VGM-gebied.

  • Personeel

Introductie van nieuwe medewerkers, met name op VGM-gebied moet aantoonbaar geregeld zijn.

Hetzelfde geldt voor opleidingen van bestaande medewerkers. De personeelsdossiers dienen dus introductie-checklists en diploma’s te bevatten.

Vanuit de kwaliteitsnorm ISO9001 wordt bovendien een opleidingsplan geëist.

  • Communicatie

Overleg en instructie van medewerkers moet aantoonbaar geregeld zijn. Meestal wordt gevraagd naar een overlegstructuur met agenda’s, frequentie, te bespreken onderwerpen, etc..Voor VCA moeten medewerkers ook regelmatig specifiek worden geïnstrueerd op het gebied van VGM-aspecten, hiervan moeten zgn. toolbox-checklists worden gearchiveerd.

  • Materieel

Het onderhoud en periodieke keuring van materieel moet aantoonbaar geregeld zijn. De machine-logboeken dienen dus ingevulde checklists voor onderhoudsbeurten, keuringen, etc. te bevatten. Verder wordt vanuit VCA altijd de actuele keuring geëist van gereedschappen en middelen (slijpmachines, hijskettingen, kranen, etc.).

  • Planning

Een belangrijk aspect vanuit zowel kwaliteit als VGM is de juiste inzet van mensen en materieel; de kwalificaties van beide moeten voldoen aan de eisen van de klant, zoals in offertes overeen-gekomen.

Bij de specifieke inzet van medewerkers kan dit worden aangetoond middels een vaardigheden-overzicht. Met name de borging van dit soort overzichten is van belang (hoe / door wie).

  • “Het Werk”

Als werkinstructies noodzakelijk zijn voor de borging van kwaliteits- en VGM-eisen, dienen deze aanwezig te zijn,.

Vanuit VCA (ook arbowet) dient het bedrijf te beschikken over een actuele RIE en dienen werkplekken regelmatig te worden geïnspecteerd.  Voor nieuwe projecten dienen VGM-projectplannen te worden opgesteld, voor risicovolle taken een zgn. taakrisico-analyse (TRA).

  • “Afwijkingen”

Voor kwaliteitszorg dienen afwijkingen op de normale procesvoering (voor zover ze de levering nadelig kunnen beïnvloeden) te worden vastgelegd en geanalyseerd. Voor VCA geldt dit specifiek voor ongevallen en incidenten.

  • Betrokkenheid management

Voor kwaliteitszorg is het van belang een directievertegenwoordiger aan te wijzen. Voor VCA moet aangetoond kunnen worden dat de directie VGM serieus neemt, o.a. door aanwezigheid toolboxen, het management review, etc..

  • Handboek

Onderdelen mogen niet te oud zijn (met name de beleidsverklaring); voor het assessment is het verstandig om alles nog eens nalopen.

Start typing and press Enter to search