In organisaties waarin medewerkers al lange tijd werken, worden ingeslepen werkwijzen gehanteerd. Vaak worden methodes onvoldoende aangepast aan modernere en/of efficiëntere opties, simpelweg vanuit gewoonte of onvoldoende kennis van informatiesystemen.

De meeste bedrijven beschikken tegenwoordig wel over een Onderhoudsinformatiesysteem, maar alle order- en planningsmogelijkheden worden onvoldoende benut. Hetzelfde geldt voor nieuwe ICT-mogelijkheden, zoals tablets, app’s, 3D-scanning, inspecties met behulp van drones en big data analyse.

Tot slot zijn met veel medewerkers en teams geen SMART-afspraken gemaakt over door hen te bereiken doelen. Een samenhangend geheel van dashboards, KPI’s en overlegstructuren, ofwel een Managementsysteem, borgt alignment van “hoog tot laag” met de bedrijfsstrategie.

Het is de uitdaging om medewerkers, die vaak een schat aan ervaring en grote betrokkenheid hebben –“de echte assets van het bedrijf”- in dit veranderingsproces mee te krijgen. Wij kunnen uw bedrijf helpen met het uitvoeren van veranderingstrajecten waarin werkprocessen worden verbeterd. Het standaard uitgangspunt is dat iedere medewerker een belangrijke bijdrage levert, nu en in de toekomst.

In praktijk is veel succes bereikt met het 8-fasenmodel van Kotter, waarbij eerst het urgentiebesef wordt gevestigd, vervolgens de “leidende coalitie” wordt gevormd en daarna de strategie en de te wijzigen processen in detail wordt uitgewerkt.

implementatie

Start typing and press Enter to search